EVENTS

活動紀實
2022-10-15瀏覽次數:494
2022 FinTech系列風雲講座(八)
2022 FinTech系列風雲講座(八)
講者:Dr. Jimmy Huang
時間:13:00-1500
地點:IMBA教室
活動在當日圓滿成功,感謝各位講者、老師,以及同學們的踴躍參與。
 
相關紀實照片
照片一:Dr. Jimmy Huang分享今日講題
 
照片二:Dr. Jimmy Huang和參與同學交流
 
照片三:Dr. Jimmy Huang和參與同學交流
Top